fbpx

Kou­lut­tau­du XXL-Dance® ‑ohjaa­jak­si!

Olit­pa sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta ohjaa­mis­ta aloit­te­le­va posi­tii­vi­nen ja ener­gi­nen per­soo­na, antaa kou­lu­tuk­sem­me sinul­le tar­vit­ta­van poh­jan XXL-Dance® ‑tun­tien ohjaa­mis­ta varten.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mm. ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen tans­sin mer­ki­tys­tä, meto­dei­ta joil­la nos­taa tun­nel­maa kat­toon, tans­si­tun­nin raken­ta­mis­ta, opet­te­lem­me val­mii­ta koreo­gra­fioi­ta sekä pereh­dym­me XXL-Dance® ‑kon­sep­tin ideologiaan.

Kou­lu­tus on kuu­den vii­kon mit­tai­nen. Joka viik­ko ilmes­tyy uusi video ja videon aihee­seen liit­ty­vä teh­tä­vä. Vii­koit­tai­ses­sa Face­book-lives­sä pää­sem­me inte­rak­tii­vi­ses­ti tutus­tu­maan toi­siim­me ja käy­mään yhdes­sä aihei­ta läpi.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen, suo­ri­tet­tua­si lisens­sin hank­ki­mi­seen oikeut­ta­van näyt­tö­ko­keen, voit ohja­ta haus­ko­ja, yhtei­söl­li­siä ja lii­kun­na­ni­loa lisää­viä XXL-Dance® ‑tun­te­ja sekä pää­set osal­lis­tu­maan ins­pi­roi­vil­le ja lisä­ar­voa anta­vil­le ohjaajapäiville!

Course Information 

Cate­go­ries:

Osta nyt! XXL-Dance® ‑ohjaajakoulutus

390,00 
3 months of access