Ryhmät

 

Katso tästä alueesi XXL-Dance® -tunnit ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

 

Alla lis­ta paik­ka­kun­nis­ta, jois­sa voit osal­lis­tua XXL-Dance® -tun­neil­le. Klik­kaa­mal­la paik­ka­kun­taa näet ryh­mät ja ohjaa­jan yhteys­tie­dot.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä alu­ee­si ohjaa­jaan ja kysy tun­tiai­ka­tau­lua!

XXL-Dance® -paikkakunnat

 

Espoo

XXL-Dance® — Tans­sis­tu­dio Dance Now — Mar­ja Har­ja­maa, taigabody@hotmail.com

Espoo XXL Dance® Aqua

XXL-Dance® Aqua — Aurin­ko­pi­ha Spa — Miia Hir­vo­nen, miia.hirvonen@yahoo.com

Forssa

XXL-Dance® — Kuto­mon fysio­te­ra­pia ja lii­kun­ta­kes­kus — Pau­lii­na Wit­ha­na­ge, withpauliina@gmail.com

Hausjärvi

XXL-Dance® — Eskon kou­lu, Nina Lindroos, nina.lindroos@icloud.com

Helsinki

Puis­to­la — XXL-Dance® — Puis­to­lan VPK — Mar­ja Har­ja­maa, taigabody@hotmail.com

Hyvinkää

XXL-Dance® — Lady Atlas

Hämeenlinna

XXL-Dance® — Hämeen­lin­nan tans­si- ja lii­kun­ta­kes­kus — Hei­di For­sell, heidinposti@live.fi

Janakkala

Ter­va­kos­ki — XXL-Dance® — Ket­tu­kal­lion päi­vä­ko­ti, Mari Met­sä­lä, 0400 707683, mari.metsala@outlook.com

Mal­lin­kai­nen — XXL-Dance® — Mal­lin­kais­ten kylä­kou­lu — Mari Met­sä­lä, mari.metsala@outlook.com

Joensuu

XXL-Dance® — Anna Pääk­kö­nen, anna.paakkonen@gmail.com

Lapua

XXL-Dance® — Tan­ja Joup­pi, tanja.jouppi@voimavarasto.fi

Loimaa

XXL-Dance® — Stu­dio Flow & Go — San­na Maria Leh­ti, studioloimaa@gmail.com

Loppi

XXL-Dance® — Lop­pi­sa­li — Nina Lindroos, nina.lindroos@icloud.com

Raisio

XXL-Dance®, XXL-Dance® Junior, XXL-Dance® Eve­ry­bo­dy — Kaa­naan kou­lu — Anni­na Lei­no­nen, annina.leinonen@gmail.com

Riihimäki

XXL-Dance®, XXL-Kehon­huol­to, XXL-Tree­ni — Mim­mu Pie­ti­lä, pmpwellness@gmail.com

Rovaniemi

XXL-Dance® — Lady­Li­ne Rova­nie­mi — Sirk­ka Jun­tu­nen

Tampere

Iku­rin lii­kun­ta­hal­li — XXL-Dance® — Jaa­na Ylä­nen, jaana.ylanen@gmail.com

Koil­lis­kes­kus, Lin­nain­maa — XXL-Dance® — Jaa­na Ylä­nen, jaana.ylanen@gmail.com

Turku

XXL-Dance® — Sir­pa Rönk­kö­nen

Haluatko ohjata omalla paikkakunnallasi XXL-Dance® -ryhmää?

Ilmoit­tau­du