Ryhmät

 

Katso tästä alueesi XXL-Dance® ‑tunnit ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

 

Alla lis­ta paik­ka­kun­nis­ta, jois­sa voit osal­lis­tua XXL-Dance® ‑tun­neil­le. Klik­kaa­mal­la paik­ka­kun­taa näet ryh­mät ja ohjaa­jan yhteys­tie­dot.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä alu­ee­si ohjaa­jaan ja kysy tun­tiai­ka­tau­lua!

XXL-Dance® ‑paikkakunnat

 

Espoo XXL Dance® Aqua

XXL-Dance® Aqua — Aurin­ko­pi­ha Spa — Pia-Mari Win­qvist, pippawee(at)yahoo.com

Espoo

XXL-Dance® — Nih­ti­sil­lan Lady­Li­ne — Mar­ja Har­ja­maa, tai­ga­bo­dy (a) hotmail.com

Forssa

XXL-Dance® — Pau­lii­na Wit­ha­na­ge, with­pau­lii­na (a) gmail.com

Hamina

XXL-Dance® — Tom­pu­rin­tie 3, Hami­na — Tina Visu­ri www.varaaheti.fi/hyvinvointina/

Hausjärvi

XXL-Dance® — Eskon kou­lu, Nina Lindroos, nina.lindroos (a) icloud.com

Hämeenlinna

XXL-Dance® — Hämeen­lin­nan tans­si- ja lii­kun­ta­kes­kus — Hei­di For­sell, heidinposti(at)live.fi

Iisalmi

XXL-Dance® ja Eve­ry­bo­dy — Tii­nan tree­ni­pal­ve­lut, Tii­na Karp­pi­nen ja Lee­na Varo­nen, tiinan.treenipalvelut (a) gmail.com

Janakkala

Ter­va­kos­ki — XXL-Dance® — Ket­tu­kal­lion päi­vä­ko­ti, Mari Met­sä­lä, 0400 707683, mari.metsala (a) outlook.com

Mal­lin­kai­nen — XXL-Dance® — Mal­lin­kais­ten kylä­kou­lu — Mari Met­sä­lä, mari.metsala (a) outlook.com

Joensuu

XXL-Dance® — Nuo­ri­so­seu­ra Moto­ra, Papin­ka­tu 5, Joen­suu

Sun­nun­tai­sin klo 17–18, 20.9. — 22.11.2020

Anna Pääk­kö­nen, anna.paakkonen (a) gmail.com

Järvenpää

XXL-Dance® — Nina Joki­nen ja Han­ne­le Vir­ta­nen, https://cavalier.fi/xxl-dance/

Kotka

XXL-Dance® — Hotel Lei­ka­ri, Hami­nan­tie 261, Kot­ka — Tina Visu­ri, www.varaaheti.fi/hyvinvointina/

XXL-Dance® Eve­ry­bo­dy — Hotel Lei­ka­ri, Hami­nan­tie 261, Kot­ka — Tina Visu­ri, www.varaaheti.fi/hyvinvointina/

Kouvola

XXL-Dance® — Mari Kärp­pä, maritanssittaa(at)gmail.com, 0400 637234

https://opistopalvelut.fi/kouvola/course.php?l=fi&t=21129

XXL-Dance® — Eli­mä­ki, Mari Kärp­pä, maritanssittaa(at)gmail.com, 0400 637234

https://opistopalvelut.fi/kouvola/course.php?l=fi&t=21151

XXL-Dance® — Taru Mänt­tä­ri, kes­ki­viik­koi­sin Stu­dio dance­pit 18.00–19.00, www.studiodancepit.fi Syys­kausi 17.8–20.12.
Kuusankoski

XXL-Dance® — Mari Kärp­pä, maritanssittaa(at)gmail.com, 0400 637234

https://opistopalvelut.fi/kouvola/course.php?l=fi&t=21128

XXL-Dance® Eve­ry­bo­dy — Mari Kärp­pä, maritanssittaa(at)gmail.com, 0400 637234

https://opistopalvelut.fi/kouvola/course.php?l=fi&t=21377

Kälviä

XXL-Dance® — Käl­viän kan­san­opis­to — Hei­di Elo­ran­ta, jumpalleinfo(a)gmail.com, www.varaaheti.fi/varaajumpalle

Lahti

XXL-Dance® — Taru Mänt­tä­ri, Kär­pä­sen kou­lu, 18.00–19.00, www.sal­paus­se­lan­nais­voi­mis­te­li­jat.net Syys­kausi 31.8–13.12

Laitila XXL Dance® Aqua

XXL-Dance® ja XXL-Dance® Aqua- Lai­ti­lan ter­veys­ko­ti, Sai­raa­lan­tie 8, Lai­ti­la

Mari Lam­pi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­set www.vakkaopisto.fi
Lisä­tie­dot marilampinen@hotmail.com
Lapua

XXL-Dance® — Tan­ja Joup­pi, tanja.jouppi (a) voimavarasto.fi 

Loimaa

XXL-Dance® — Stu­dio Flow & Go — San­na Maria Leh­ti, stu­dio­loi­maa (a) gmail.com

XXL-Dance® — Loi­maan työ­väen­opis­to — Pau­lii­na Wit­ha­na­ge, with­pau­lii­na (a) gmail.com

Riihimäki

XXL-Dance®, XXL-Kehon­huol­to, XXL-Tree­ni — Mim­mu Pie­ti­lä, pmpwell­ness (a) gmail.com

Eve­ry­bo­dy, Hei­di For­sell, heidinposti@live.fi

Rovaniemi

XXL-Dance® — Kai­sa Lap­pa­lai­nen, 040 7264992

Loppi

XXL-Dance® — Lop­pi­sa­li — Nina Lindroos, nina.lindroos (a) icloud.com

Turku

XXL-Dance® — Aura­lan kan­sa­lais­opis­to ‑Sir­pa Rönk­kö­nen, 050 5453960

MA klo XXL-Dance 18:30–19-30 Aura­lan opis­to

https://aurala.fi/kansalaisopisto-kurssit/

TO 16:45–17:30 XL-Dance + venyt­te­ly

https://turunurheiluliitto.myclub.fi/flow/events/2315967?group_id=28670

Uusikaupunki

XXL-Dance® (+pace) — Nais­voi­ma, Kou­lu­ka­tu 7, Uusi­kau­pun­ki — Mari Lam­pi­nen — ilmoit­tau­tu­mi­set mari­lam­pi­nen (a) hotmail.com

Vantaa

XXL-Dance® — Van­taan Kil­pa­tans­si­jat ry — Pia-Mari Win­qvist pippawee(at)yahoo.com

 

Haluatko ohjata omalla paikkakunnallasi XXL-Dance® ‑ryhmää?

Ilmoit­tau­du